Levensbrede aanpak bij autisme

Maatschappelijke businesscase: ‘Beter én goedkoper’: we verwachten veel van de decentralisaties in het sociale domein. Dat betekent een grote uitdaging voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs, zorgverzekeraars en andere organisaties. Want hoe kun je meer mensen laten participeren in onderwijs, werk en maatschappij én tegelijkertijd geld besparen?

 

U kunt de brochure downloaden na achterlaten van uw gegevens. 

 

bron: Vanuit Autisme Bekeken (oktober 2015)