Methodiek 'Kleur geven aan emoties' ontwikkeld door SSOE en Happybots

De inzet van een robotje ter ondersteuning van de communicatie over gevoel van de leerling met de leerkracht

Felix is een vriendelijk robotje ontwikkeld door Happybots. Als je aan Felix draait, verandert hij van kleur en iedere kleur staat voor een gevoel of emotie. Happybots wil techniek inzetten voor het geluk van mensen. SSOE wil via innovatie de beperkingen van kinderen compenseren. Felix blijkt daar een prachtig middel voor.

Uit de ervaringen en praktijkgericht onderzoek (2020, Devleeschouwer) bij vijf leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking, blijkt dat de communicatie over gevoel tussen leerling en leerkracht verbetert. Zodra de leerling Felix op een kleur draait, ziet de leerkracht dit en kan die reageren door met het kind in gesprek te gaan of bijvoorbeeld door hulp of ontspanning aan te bieden. Dat de leerkracht de emotie van het kind kan zien, geeft bij het kind rust en erkenning en bij de leerkracht begrip.

Zodra de leerling op Felix drukt, gaat er een signaal naar een online app van Happybots, waardoor data opgeslagen worden. In de app kan na een dag of periode gezien worden hoe vaak het kind bepaalde emoties heeft aangegeven, eventueel aangevuld met aantekeningen in het online logboek. Dit kan eventueel zicht geven op verbanden en patronen.

Op basis van de ervaringen binnen SSOE en Happybots met verschillende leerlingen, ook zonder autisme of een verstandelijke beperking, is gebleken dat Felix veel meer leerlingen kan helpen. Belangrijk is dat Felix bewust en planmatig ingezet wordt. Voor welke leerlingen en hoe Felix geïntroduceerd en gebruikt kan worden binnen het onderwijs is vastgelegd in een methodiek ‘Kleur geven aan emoties.’

SSOE deelt graag haar ervaring en methodiek met andere scholen en onderwijsorganisaties middels een workshop. Informatie daarover kun je opvragen via felix@ssoe.nl.

Kleur geven aan autisme

 

Interview met Lola en Saskia over de methode

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van SPZ