Sensonate, alles wat je wilt weten over prikkelverwerking op een plek direct doorzoekbaar

'SENSONATE' Prikkelverwerking bij mensen met autisme én een verstandelijke beperking

Hoe weet je bij een leerling met autisme en een verstandelijke beperking wat die ervaart op school? Wat die leerling prettig of onprettig vindt? Hoe je de prikkels thuis en op school aanpast aan de behoefte van die leerling?

Op 1 januari 2017 startte het 4 jaar durende onderzoeksproject "De sensatie van een Goed Leven (SGL)". Een door ZonMW gesubsidieerd onderzoek met wetenschappers vanuit UMC Groningen. Via een impactonderzoek werd bekeken hoe je door een goede prikkelbalans de kwaliteit van bestaan voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) én een verstandelijke beperking kunt verbeteren. Uiteindelijk moest dit leiden tot een openbaar product.

Hiervoor werd een groot onderzoeksnetwerk opgezet waarbij de drie gebruikersgroepen (ouders, begeleiders en leerkrachten) vanaf het begin participeerden. De projectgroep bestond uit een netwerk van 50 organisaties. Via dit netwerk wordt praktijkkennis en wetenschappelijke kennis met elkaar verbonden. Meer informatie is te vinden op de Kennisplein Gehandicaptenzorg.
 
Op dit moment is de laatste fase van het onderzoeksproject aangebroken en is er een eerste versie van een online platform ontwikkeld over de prikkelverwerking van mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Dit online platform heet Sensonate.nl en is bedoeld voor mensen met autisme en een (L)VB, ouders, begeleiders en leerkrachten om inspiratie en informatie te vinden en te delen.
 
Als Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en SSOE participeren wij in dit project. Het is inspirerend om met zoveel verschillende mensen vanuit het hele land te mogen uitwisselen, brainstormen over en werken aan een nieuw product. Een product waar wij als onderwijs ons voordeel mee kunnen doen.

Heb je een leerling met (het vermoeden van) autisme en een verstandelijke beperking en vraag je je af of er mogelijk iets speelt in de prikkelverwerking, ga dan naar sensonate.nl. De site staat vol ervaringsverhalen, (wetenschappelijke) kennis en tools om prikkelverwerking in kaart te brengen en/of er over in gesprek te gaan met ouders en begeleiders.