Signaleringslijst autisme

Heeft u een vermoeden van autisme? Wilt u weten wanneer nader onderzoek wenselijk is? Deze lijst helpt u in te schatten of nader onderzoek nodig is.