<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Kennisbank

Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

"Vanuit autisme bekeken" staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen


Signaleringslijst autisme

Heeft u een vermoeden van autisme?


Stroomschema zorg op school

In dit stroomschema van Passend Onderwijs is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in het onderwijs wordt geregeld en verantwoord.


Social media in het speciaal onderwijs

Hoe leren we kinderen in het speciaal onderwijs omgaan met sociale media?


Wendy Legierse-Louwers samen met Ruud Doorakkers bij de lancering van het tweede boek

Boekjes: Renske met Wielen

Renske is de hoofdpersoon in de kinderboekjes Renske met Wielen. Deze boekjes zijn geschreven door Wendy Legierse.