<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

Kennisbank

rapport: v(ASSt) en zeker naar het VO

Onderzoeksverslag voorwaarden voor leerlingen met autisme die instromen naar het voortgezet onderwijs


Samenvatting: v(ASS)t en zeker naar het VO

Samenvatting van onderzoek naar de voorwaarden voor beter instroom van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs


Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme.


Competentielijst Voortgezet Onderwijs , onderbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de onderbouw van het VO?


Competentielijst Voortgezet Onderwijs (VO), bovenbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de bovenbouw van het(VO?


Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal

Een goede overstap van de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk.


Autismespectrumstoornissen in de DSM-5

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


'Samen sterk voor leerlingen met autisme'

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Spannende (feest)dagen en autisme

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?