<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

Dubbelbijzonder Terug naar alle artikelen

Er is steeds meer aandacht voor kinderen met hoog begaafdheid (HB) in het onderwijs. Er zijn leerlingen die naast hun HB ook een diagnose hebben, zoals ASS of ADHD. Dit wordt dubbelbijzonder of 2E (Twice Exceptional) genoemd.

Juliusproject

Samenwerkingsverband (SWV) Helmond Peelland PO heeft een project opgericht voor deze leerlingen. De werkgroep heet Julius. SSOE participeert vanaf de start (december 2018) van het Juliusproject in deze werkgroep. Doelen die de Juliusprojectgroep met elkaar voor ogen hebben zijn kennis en expertise delen en borgen, het met elkaar vormgeven van een aanbod voor hoogbegaafdheid en 2E binnen het samenwerkingsverband, uitval voorkomen door ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid te vergroten, het creëren van een digitaal platform en het vormgeven van arrangementen voor deze leerlingen. Het SWV biedt de scholen waar deze leerlingen zitten extra ondersteuningsmogelijkheden. In het uitvoeren van deze arrangementen deelt ook SSOE expertise met de scholen binnen SWV Helmond Peelland PO.  

Ondersteuning bij beeldvorming

Wij kunnen ondersteunen bij de beeldvorming. Dit doen we door onderzoek bij 2E-leerlingen uit te voeren naar sterke en zwakke kanten om vervolgens handelingsadviezen te geven voor een passend onderwijsaanbod. Daarnaast bieden we ook coaching en professionalisering voor leerkrachten aan om de kennis over deze leerlingen te vergroten en kunnen we ondersteunen in psycho-educatietrajecten bij de leerling. Denk hierbij aan ‘hoogbegaafd & gelukkig’. Deze begeleiding is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen op school omdat ze zich bijvoorbeeld ‘anders’ voelen, eenzaam voelen, onderpresteren, moeilijk kunnen samenwerken of afstemmen, etc. De begeleiding is voor leerlingen vanaf 7 jaar tot en met onderbouw VO. 

In de begeleiding kunnen de volgende items behandeld worden: faalangst, mindset, executieve functies, psycho-educatie, hooggevoeligheid en/of samenwerking. De begeleiding kan ook preventief worden ingezet voor leerlingen die meer willen weten over het hoogbegaafd zijn en hun talenten en/of valkuilen. 

Klik hier voor meer informatie.