<< Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Het was een bijzonder jaar, en dat was het. Terug naar alle artikelen

Een parafrase op de uitspraak van de vader van Dik Trom. 2020 was een jaar met onverwachte gebeurtenissen. Het was een emotioneel jaar, een heftig jaar en in alle opzichten een bijzonder jaar. Van ons, wij, het onderwijsveld, is veel gevraagd en we zijn flexibel met onze opdracht aan de slag gegaan. Daarbij hebben we mooie dingen bereikt voor onze leerlingen, ondanks alles. Nu komt de tijd om een paar weken op adem te komen. Om Kerstfeest te vieren en Oud en Nieuw. Een fijne vakantie toegewenst!

Passend onderwijs, hoe verder?

Gesprekken en onderzoeken hebben plaatsgevonden, er is geëvalueerd. Dit heeft geleid tot 25 voorstellen van minister Slob, een verbeteraanpak. Er is al veel gebeurd, er is veel tevredenheid, maar we zijn er nog niet. Daar waar situaties complexer zijn om tot goede ondersteuning te komen, zijn ouders en leerlingen minder tevreden. 

Het woord ‘samen’ komt veel voor in het stuk van de minister. Verbetering kan plaatsvinden door beter samen te werken. Niet voor niets staat deze zin dik gedrukt:

“Samen zorgen we voor passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband.”

Het onderwijs wordt inclusiever gemaakt. Komend jaar maakt de minister daarvoor een routekaart met betrokkenen. Het specialistisch onderwijs blijft bestaan om onderwijs aan kinderen te geven, maar ook om hun expertise binnen inclusievere scholen in te zetten. De Externe Dienstverlening en het Autisme Steunpunt van SSOE doen dit al jaren en willen ook in de toekomst daarin een betrouwbare partner zijn. Samen met onze partners in het onderwijs willen we ons inzetten voor een inclusievere samenleving.

Afsluitend die mooie zin uit de verbeteraanpak, de stip aan de horizon:

Wanneer diversiteit op school de norm wordt, is dat in de samenleving daarna ook het geval. 

Klik hier om de kamerbrief 'Evaluatie en Verbeteraanpak Passend Onderwijs' te lezen.