<< Samen maken we onderwijs passend voor iedereen >>
Theo Franx, externe dienstverlening

Gehoord in de koffiekamer! Terug naar alle artikelen

De laatste tijd is Sanna zó veranderd! Ze maakt een afwezige indruk, heeft weinig energie, is moe, zucht veel, kan niet tegen drukte, vergeet veel dingen. Ik heb haar ouders gesproken. Die geven aan dat dat is sinds de val van een trampoline. Er volgt verder onderzoek naar NAH. Wat kan en moet ik nu?”

Als je een leerling in de klas hebt met NAH, betekent dat nogal wat voor die leerling, maar zeker ook voor jou als leraar. Om te beginnen is het belangrijk om begrip te tonen en vertrouwen in de leerling te hebben. Kijk, observeer, luister en reageer ondersteunend. 

Wat is NAH?

NAH is de afkorting voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Het is een verzamelnaam voor elke afwijking of beschadiging van de hersenen die ná de geboorte is ontstaan als gevolg van een ziekte (niet traumatisch) of ongeval (traumatisch). Jaarlijks lopen 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen over houden. Wat kinderen en jongeren betreft gaan er 19.000 per jaar naar het ziekenhuis of spoedeisende hulp: 15.000 met traumatisch hersenletsel; 4.000 met niet traumatisch hersenletsel.

Centraal kenmerk van NAH is dat er sprake is van een breuk in de levenslijn. Het leven vóór het letsel verschilt essentieel van het leven ná het letsel. Het samenhangend patroon van mogelijkheden en vaardigheden is verstoord. Het één lukt wel, het andere niet. De lichamelijke, functionele beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. Deze zijn zichtbaar. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting, zoals cognitieve en sociaal-emotionele problemen. Vaak hebben die de grootste impact op het leven. 

Wat zijn de gevolgen van NAH en hoe handel ik daarbij?

Iedere getroffene met NAH is anders, afhankelijk van het hersengebied dat beschadigd is. Daarom heeft iedere leerling met NAH andere beperkingen en maakt een ander hersteltraject door. Op school merken we dat deze leerlingen met NAH zich in veel gevallen niet langdurig kunnen concentreren, een vertraagd tempo van informatieverwerking hebben, problemen hebben met geheugentaken, moeite hebben met een overdaad aan prikkels, geen twee dingen tegelijk kunnen doen en zowel fysiek als mentaal snel vermoeid zijn. 

Een basisadvies dat wij je geven is de PRET-strategie:

  • Pauzeren: een leven met NAH kost veel energie. Bouw in overleg met de leerling regelmatig korte pauzes in.
  • Rustige omgeving: voorkom te veel prikkels. Bijvoorbeeld tijdens werken gebruik laten maken van een hoofdtelefoon.
  • Eén ding tegelijk: laat taken één voor één uitvoeren, anders kost het te veel concentratie en energie.
  • Tempo: pas het tempo aan. Leg de lat niet te hoog.

Het is van belang om je door de ouders van Sanna goed te laten informeren over de resultaten van het medisch en neuropsychologisch onderzoek. Gebruik deze informatie als basis voor het opstellen van een plan van aanpak voor op school. 

Meer informatie

Iedere leerling met NAH is anders, met name de onzichtbare gevolgen zijn belemmerend voor een goed functioneren op school. De Externe Dienstverlening heeft de specifieke expertise in huis om school, leerlingen zoals Sanna en ouders hierin te adviseren en te ondersteunen. Schakel de experts van de Externe Dienstverlening in voor adequaat en handelingsgericht advies afgestemd op jouw leerling met NAH. 

Webinar

Op 18 mei kunt u onze webinar volgen vanaf 15.30 uur. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie hierover. Aanmelden kan ook hier.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Raadpleeg onze Kennisbank, mail naar info@externedienstverlening.nl of bel ons (088-2140100).