<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Marleen Engels, externe dienstverlening

Het Nationaal Programma Onderwijs Terug naar alle artikelen

Er wordt de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het onderwijs

Vragen die we vanuit het onderwijsveld horen: Wat gaat ons bestuur doen met de extra middelen? Wat gaat onze school doen? Wat betekent dit voor mij? 

Plannen worden gemaakt met de opdracht dat beoogde interventies een duurzaam effect dienen te hebben. Daarbinnen is ruimte voor maatwerk. Het ministerie komt in april met een ‘catalogus’ waarin effectieve interventies staan beschreven. Door het Nationaal Programma Onderwijs is er meer en beter perspectief voor leerlingen en studenten. Laten we deze mogelijkheid voor ontwikkeling en verbetering van het onderwijs met beide handen aangrijpen!

De Externe Dienstverlening kan jullie bij specifieke hulpvragen van dienst zijn. Een paar voorbeelden:

  • Je hebt te maken met enkele leerlingen met een lager ontwikkelingsniveau en hebt juist nu behoefte aan een passend leerlingvolgsysteeminstrument.
  • Een leerling kan het gemiddelde klassikale niveau niet meer goed volgen.
  • Je maakt je zorgen over een paar leerlingen die komend schooljaar de overgang maken naar het voortgezet onderwijs.
  • Hoe gaat het met het welbevinden van die leerling die ander gedrag laat zien dan voorheen?
  • Kan een ervaren onafhankelijk pedagoog met mij sparren over een leerling die tegenwoordig zo in zichzelf gekeerd is?
  • Je vreest dat een leerling in de toekomst een thuiszitter wordt en wil dat graag voorkomen. 

Stel je vraag! Dat kan per mail, bel of laat een terugbelverzoek achter.