<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Marleen Engels, externe dienstverlening

Niet aangeboren hersenletsel (NAH), uitdagingen rondom opleiding en werk Terug naar alle artikelen

Een grote groep jongeren in Nederland heeft te maken met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met subsidie van FNO voerde het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uit naar de omvang van de groep jongeren met NAH en de uitdagingen die zij ervaren op school en op de arbeidsmarkt. Onder NAH verstaan wij in dit onderzoek blijvende schade aan de hersenen, die ontstaan is op enig moment na de geboorte en die in zo’n mate aanwezig is dat het merkbare gevolgen heeft voor de persoon zelf of diens omgeving. Vanuit de Externe Dienstverlening begeleiden wij diverse kinderen en jongeren met NAH op de  reguliere scholen in onze regio. Er komt langzamerhand steeds meer aandacht voor NAH. Klik hier om meer te weten te komen over NAH.

Op basis van registraties bij Nederlandse huisartsen werd in 2016 geschat dat er 645.900 mensen in Nederland NAH hebben, waarvan 30.200 jongeren in de leeftijd van 0-14 jaar (NIVEL, 2016). Jaarlijks worden er in Nederlandse ziekenhuizen naar schatting 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 24 jaar met NAH gediagnostiseerd (De Kloet, 2014). Onbekend is hoeveel van hen permanente gevolgen ondervinden van het letsel. Het is dan ook onduidelijk hoe groot de totale groep jongeren met NAH is in Nederland, maar er zijn sterke aanwijzingen dat NAH vaker voorkomt en grotere maatschappelijke gevolgen heeft bij jongeren dan tot nu toe werd ingeschat. Bij de behandeling en begeleiding van deze groep is dan ook nog een behoorlijke slag te slaan (Hersenstichting, z.j.-I, De Kloet, 2014). Nieuwsgierig naar het onderzoek? Klik hier.