<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Zo stel je je kind gerust Terug naar alle artikelen

Voorbeelden van uitleg over het coronavirus voor kinderen (met een beperking)

Bij veel organisaties wordt aandacht besteed aan uitleg over het coronavirus, vaak mooi gevisualiseerd met duidelijke stappenplannen. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd. 

De Antoon van Dijkschool maakt het online visueel in woord, gebaar en pictogrammen

Uitleg geven over het coronavirus doe je het beste op het eigen communicatieniveau en in de eigen communicatievorm van leerlingen. Zo geven leerkrachten op de Antoon van Dijkschool via de pictobrief en gebaren uitleg over het coronavirus. De manier warop de leerlingen het gewend zijn. De leerkrachten handhaven hiermee zoveel mogelijk de gewone schoolse structuur Zo maken ze via Youtube filmpjes die hun leerlingen kunnen bekijken. De dagopening en instructie zijn zoals op school. In dit filmpje wordt ook uitleg gegeven over het virus op het niveau van de leerlingen.