<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Marleen Engels, externe dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening de komende periode Terug naar alle artikelen

We blijven daar waar mogelijk en gewenst ondersteuning bieden. Hierbij gaan wij uit van de protocollen die zijn opgesteld door de PO-Raad samen met relevante partners. Deze protocollen zijn leidend en te vinden via: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/. De partijen die de protocollen samenstellen, kunnen deze naar omstandigheden aanpassen. Indien dit consequenties heeft voor onze informatie, passen wij dit ook aan. De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden door ons toegepast.

Ondersteuning van leerlingen door onze professionals in de scholen:

  • Ambulante begeleiding mag weer plaatsvinden (protocol PO en SO II-7).
  • Voordat onze professionals weer op school komen stemmen we met de desbetreffende school af op welk moment, onder welke voorwaarden en vanuit welke ondersteuningsbehoefte er gewerkt gaat worden.
  • Wij dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen en houden altijd 1,5 meter afstand tot volwassenen.
  • Onze professionals die verschijnselen van verkoudheid vertonen óf wanneer dit bij iemand in hun thuissituatie het geval is, komen niet naar school. 
  • Er is geen fysiek contact met ouders op school. Overleg vindt digitaal plaats.
  • Met (onderwijzend) personeel is het contact zoveel mogelijk digitaal, per mail en telefoon.

Wij houden ons als externe professional aan het beleid van de desbetreffende school. Daar waar het niet samengaat met bovenstaande richtlijnen kunnen wij hierover in gesprek gaan, met respect voor de zienswijze van de school en in het belang van de leerlingen en medewerkers.