<< Samen met onderwijspartners het pad van de leerling bewandelen >>
Agnes van Doesburg, externe dienstverlening

We mogen weer naar school! Terug naar alle artikelen

Na weken van thuisonderwijs gaan de leerlingen van het primair onderwijs weer naar school. Op de schoolpleinen zien we veel opgetogen gezichten van de kinderen. Weer spelen met vriendjes en vriendinnetjes, hun juffen en meesters weer zien, daar werd naar uitgekeken! Over een paar weken zet het voortgezet onderwijs deze stap ook. Daar moeten ook allerl aanpassingen uitgedacht worden om aan de RIVM-adviezen te voldoen. Een flinke maar dankbare klus. 

Handvatten

Als de leerlingen de school weer binnenkomen, zal langzamerhand duidelijk worden hoe ze zich de afgelopen weken hebben ontwikkeld. Het groepsproces komt weer op gang. Aan de leerkracht de taak dit goed te begeleiden. Er zijn hiervoor veel handvatten te vinden op internet. Kijk voor tips ook eens op onze site: externedienstverlening.nl. 

Voelbare veranderingen

Er is veel veranderd nadat op 15 maart door onze Minister President Mark Rutte werd afgekondigd dat de scholen voorlopig gesloten werden. Het thuisonderwijs en het begeleiden op afstand werden zaken die we ons in een rap tempo eigen maakten. De ontwikkeling op digitaal vlak was groot. Er is hard gewerkt in het onderwijsveld met een enorme flexibiliteit. Zaken waar we met elkaar trots op kunnen zijn. Tijd voor een tussenevaluatie, want we zijn er nog niet. We zullen ons ‘het nieuwe normaal’ eigen moeten gaan maken. We kunnen terugkijken op twee maanden waarin we veel geleerd hebben. We hebben ons werk in overleg met onze relaties vorm gegeven. Natuurlijk missen we onze face-to-face contacten met leerkrachten, met leerlingen en met ouders, maar overleg op afstand via videobellen (Teams, Hangout, Meet, Zoom enz.) blijkt een redelijk alternatief te zijn. 

Thuisonderwijs kan ook positief zijn voor een leerling

Leerlingbegeleiding op afstand is met deze middelen ook goed mogelijk. Sommige leerlingen – m.n. leerlingen met autisme – communiceren soms zelfs liever via digitale kanalen. Voor hen kan het normale schoolgaan erg belastend zijn. De sociale contacten en prikkels uit de omgeving vragen veel van ze. Deze leerlingen vinden het dan ook erg fijn dat ze vanuit thuis kunnen studeren. Ze hebben meer energie en voelen zich er prettig bij. Deze week was hier ook een artikel aan gewijd in de krant met een voorbeeld van een een leerling van SSOE. Leerlingen met belastbaarheidsproblemen maken het ook goed: niet vroeg op om naar school te gaan, rustig thuis online lessen volgen, huiswerk maken en weinig sociale verplichtingen. Een hele mooie positieve reactie van één van onze AB-leerlingen met een spierziekte: "Met mij gaat het goed, de klas is nu lekker rustig, we hebben geen toetsen en ook geen zware tas!" 

Andere voordelen

Het gebruik maken van videobellen scheelt ons reistijd. Er ontstond extra flexibiliteit in de agenda’s. Je kunt zelfs ’s avonds om 19.00 uur een afspraak maken als dat de leerling goed uitkomt. We hebben in deze periode ervaren dat naast het contact met de leerlingen, ook het regelmatige contact met ouders van grote waarde is. We zagen elkaar in veel gevallen via videobellen vaker dan normaal gesproken. Soms zijn leerlingen snel geneigd om te zeggen dat alles goed is; geven een sociaal wenselijk antwoord om ervan af te zijn. Ouders kunnen hun beeld geven van de voortgang waardoor dit beeld completer wordt. Dat is belangrijke informatie t.b.v. onze begeleiding.