<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen, autisme steunpunt

Inclusiever onderwijs, de stip aan de horizon Terug naar alle artikelen

De Onderwijsraad heeft een advies geschreven, een advies aan de minister van onderwijs. Het verscheen eind juni, maar heeft door alle coronaperikelen niet de brede aandacht gekregen die het verdient. Het is tevens een advies aan ons allemaal hoe het onderwijs steeds inclusiever kan worden.

- Steeds inclusiever
- Samenvatting

Dat vraagt om actie. Er ligt de opdracht om mensen met een beperking ondersteuning te bieden zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Ieder kind, ieder jongere heeft recht op onderwijs en het liefst dicht bij huis. In die leefomgeving kunnen ze elkaar ontmoeten, mét of zonder beperking. In 1994 ondertekende ons land de verklaring van Salamanca waarin de (onderwijs)rechten van het kind werden omschreven met de context die de samenleving dient te bieden. Het doel is nog steeds een stip aan de horizon, dat we met vallen en opstaan proberen te bereiken.

‘Passend onderwijs werkt niet’; zo begint de kop in het NRC Handelsblad van 5 oktober jl. Uit dit artikel van journaliste Patricia Veldhuis: ‘Driekwart van de leraren in het basisonderwijs heeft grote moeite om leerlingen met een handicap of gedragsproblemen goed te helpen. Ze hebben het gevoel dat ze niet de benodigde expertise of tijd hebben voor hun zorgleerlingen. Dat is een van de uitkomsten van een enquête onder 2.500 leraren naar hun ervaringen met passend onderwijs.’ Het onderzoek is uitgevoerd door Lerarencollectief, de beroepsvereniging voor het primair onderwijs. 

Als je de expertise niet hebt, dan haal je die toch de school in? Kunnen we (het onderwijsveld!) samen het tij keren? Wij hopen het van harte. Samen maken we passend onderwijs mogelijk!

Ons digitaal loket staat in ieder geval open: https://www.externedienstverlening.nl/digitaal-loket.