<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Succesvol Passend Onderwijs; ook in coronatijd! Terug naar alle artikelen

Janneke vertelt over haar ervaringen over de ondersteuning van de Externe Dienstverlening tijdens haar middelbare schoolperiode

Op de basisschool had ik al ambulante begeleiding vanwege mijn gezondheidsproblemen. Toen ik de maakte naar het voortgezet onderwijs, het Carolus Borromeus College, is deze begeleiding voortgezet door Wilma Latour van de Externe Dienstverlening van SSOE. Zij heeft mij gedurende zes jaar op school begeleid.

De begeleiding heeft plaatsgevonden door regelmatige contacten met Wilma, indien nodig wekelijks. Daarbij werd de belasting van school en mijn belastbaarheid altijd in de gaten gehouden. Wilma was de schakel tussen mijn mogelijkheden en de school. In onderling overleg zijn er regelmatig aanpassingen gemaakt zodat ik toch op mijn eigen manier en tempo het schoolprogramma zo goed mogelijk kon doorlopen. Mijn wensen en mogelijkheden hebben hierbij altijd centraal gestaan en er is altijd gezocht naar een passende oplossing. 

Mijn laatste schooljaar is daarbij een mooi voorbeeld geweest van passend onderwijs. De eerste helft van het schooljaar was ik afwezig op school. We spraken af een gespreid examen te gaan doen en daarbij te kiezen voor een aantal vakken op een lager niveau. Toen begon in maart de Coronacrisis. En kwam er meer tijd om thuis extra vakken af te ronden. Het centraal schriftelijk examen verviel waardoor er nog meer tijd vrij kwam. Ik zag kansen om mijn examen af te ronden met de veranderde situatie door de Coronacrisis. In overleg en in afstemming met Wilma en school heb ik de laatste drie vakken in het derde tijdvak kunnen afronden én zo in 2020 mijn diploma behaald. Dit was niet gelukt zonder de hulp van Wilma en school. 

Waar ik dankbaar op terugkijk is dat alles bespreekbaar is geweest en dat door Wilma en school altijd met me mee is gedacht. Ik kan terugkijken op een mooie loopbaan op het Carolus Borromeus College.  

Janneke Hendriks