<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) Terug naar alle artikelen

Gehoord in de koffiekamer!

“Bij mij in de mentorklas zit Pleun. Ze is al zes weken thuis met hoofdpijnklachten. Ik spreek haar wekelijks en krijg de indruk dat ze steeds somberder wordt. Uit medisch onderzoek is tot nu toe niets naar voren gekomen. Er wordt nu gesproken over SOLK. Wat is dat precies? Wat kan ik voor haar doen?”

Fijn dat je wekelijks contact houdt met Pleun, want het is heel lastig voor een jongvolwassene om ziek te zijn zonder een duidelijke medische diagnose. Om te beginnen is het belangrijk dat je goed weet wat SOLK is, wat de gevolgen zijn voor de leerling, maar ook voor jou als mentor en jouw collega’s.

Wat is SOLK?  

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het betreft lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Dat betekent niet dat de klachten niet echt zijn, maar dat er geen medische verklaring te vinden is. De klachten manifesteren zich als functionele buikpijn, chronische hoofdpijn, chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat, chronische moeheid of combinaties daarvan.

Wat zijn de gevolgen van SOLK en hoe handel ik daarbij?

SOLK heeft een grote impact op het totale functioneren van een jongere. In het geval van Pleun: ze komt als gevolg van de hoofdpijn niet meer naar school. Waarschijnlijk is ze ook gestopt met hobby’s en ziet ze haar vrienden minder vaak. Dat kan haar het gevoel geven dat ze er niet meer bij hoort, dat anderen denken dat ze zich aanstelt en dat maakt haar somber. Als gevolg daarvan is ze nog minder actief en zal haar lichamelijke conditie verder verslechteren, waardoor ook hoofdpijnklachten zullen toenemen. Kortom een vicieuze cirkel.

Het traject van diagnosestelling start bij de huisarts, die verwijst naar een specialist. Wanneer SOLK gediagnosticeerd is, komt de jongere in aanmerking voor een behandeling in een algemeen ziekenhuis of bij GGZ. Soms komt er tevens een behandeling in de 3e lijn aan te pas: een gespecialiseerd (revalidatie)centrum. Doel van de behandeling is gericht op herstel:

A. Herstel van lichamelijke klachten: afname intensiteit, frequentie en eventueel duur van de klachten.

B. Herstel van functioneren: beter functioneren waaronder weer geleidelijk aan gaan deelnemen aan school en onderwijs (en buitenschoolse activiteiten).

School heeft dus een specifieke taak bij het herstel van SOLK. Om te beginnen: neem de jongere serieus, want de klachten zijn daadwerkelijk aanwezig, ook al is er geen fysiek aanwijsbare verklaring voor. Onderhoud dus goed contact, zoals de mentor van Pleun wekelijks doet. Betrek de leerling bij school door bijvoorbeeld medeleerlingen regelmatig een kaartje te laten sturen of een filmpje te sturen van klassenactiviteiten.

Ondersteun het herstelproces door in samenspraak met leerling, ouders en (para)medici een stap-voor-stap terugkeertraject op te starten. Dit is mogelijk als de leerling zich veilig en geaccepteerd voelt, vertrouwen heeft in zichzelf en haar omgeving én in het terugkeerprogramma.

Meer informatie

Iedere leerling met SOLK is anders en vraagt dus om een maatwerkplan. Informatie van leerling, ouders en (para)medici is van belang om Pleun te zien, te begrijpen en te ondersteunen. De Externe Dienstverlening is specialist in het vertalen van de informatie van artsen en therapeuten naar handelingsadviezen voor in de klas en voor op school. Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail (info@externedienstverlening.nl) of bel ons (088-2140100).