<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

SOLK: weer terug naar school; een stap naar herstel! Terug naar alle artikelen

- 'Julia heeft ‘gewoon’ de griep gehad, maar houdt al maanden ernstige vermoeidheidsklachten.
- 'Esther is heel vaak thuis met buikpijnklachten en heeft geen idee waar die vandaan komen.'
- 'Bas houdt het op school maar een paar uur uit, dan wordt zijn chronische hoofdpijn zo erg dat hij naar huis moet.'

Herkent u een van deze leerlingen bij u in de klas of op school, waarbij schoolverzuim ernstige vormen aanneemt? 

Lichamelijke klachten kunnen op vele verschillende manieren ontstaan, zowel acuut als geleidelijk. Als het goed gaat, nemen de klachten na verloop van tijd vanzelf af. Bij bovenstaande leerlingen zijn de klachten tegen de verwachting in niet over gegaan. Er is sprake van een verstoord herstelproces. De term die voor dit klachtenbeeld gebruikt wordt is SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het betreffen lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. 

Bij onze Externe Dienstverlening nemen de aanvragen voor het ambulant begeleiden van deze leerlingen toe. Daarom zorgen wij er voor dat onze expertise up to date blijft. In deze nieuwsbrief aandacht voor de laatste ontwikkelingen en datgene waarmee wij u van dienst kunnen zijn in de begeleiding van deze leerlingen.

Laatste ontwikkelingen

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft een richtlijn voor SOLK bij kinderen opgesteld (mei 2019). 

De boodschap is:

 • Verklaard of onverklaard maakt niet uit, van belang is om de klachten serieus te nemen
 • Lichaam en geest zijn niet te scheiden
 • Herstel is de norm
 • Specifieke taak voor school bij het herstel SOLK

De behandeling van SOLK start meestal in de huisartspraktijk, vaak gevolgd door de 2e lijn: algemeen ziekenhuis, GGZ. Soms komt er behandeling in de 3e lijn aan te pas: een gespecialiseerd (revalidatie) centrum. 

Doel van de behandeling is gericht op:

A. Herstel van lichamelijke klachten: afname intensiteit, frequentie en eventueel duur van de klachten.

B. Herstel van functioneren: beter functioneren o.a. weer (in eerste instantie gefragmenteerd) deelnemen aan school en onderwijs (en buitenschoolse activiteiten).

Ook school heeft dus een specifieke taak bij het herstel van SOLK: ondersteunen van het herstelproces door vergroten van veiligheid, sociale acceptatie en waardering. Daarbij wetend dat iedere leerling anders is en dus vraagt om een maatwerk plan van aanpak.

Samen met leerling/school op weg naar herstel

Wat heeft de Externe Dienstverlening van SSOE u als school te bieden ter ondersteuning van het herstelproces? 

1. Procesbegeleiding

 • Samenwerken met alle betrokkenen.
 • Overleg met behandelaar over mate van belastbaarheid en do’s en dont’s.
 • Als de behandelaar geen uitspraak doet over belastbaarheid, dan samen met leerling en ouders een inschatting en keuzes maken: wat kan wél?
 • Onderwijs veilig stellen: wat zijn je capaciteiten, zit je op de goede plek? Je hebt energie nodig voor herstel.
 • Aansluiting school/klas veilig stellen: wat wil je en wat heb je nodig? Afspraken maken over communicatie en verwachtingen.
 • Opstellen van een terugkeerplan met een herstelondersteunend rooster. Zorgen dat het haalbaar is, want haalbaar betekent succes.
 • Continuïteit waarborgen; ook in een volgend schooljaar.

2. Coachen van een leerling met SOLK

 • Vertrouwenspersoon bij wie leerling met vragen en onzekerheden terecht kan.
 • Wekelijks / tweewekelijks het herstelondersteunend rooster evalueren. Indien mogelijk activiteiten geleidelijk uitbreiden.
 • Goed leren omgaan met gezondheidsadviezen. Zelfredzaam leren zijn in het aangeven van ondersteuningsbehoeften en grenzen (kennen, herkennen en erkennen) om zodoende de juiste balans te vinden.

3. Professionaliseren van leraren

 • Coachen docenten, zodat zij de rol van persoonlijke coach op zich kunnen nemen.
 • Presentatie/uitleg tijdens een teamvergadering.
 • Verzorgen workshop.

Wilt u meer informatie over het samen organiseren van Passend Onderwijs en een passende zorg/begeleiding voor leerlingen met SOLK, neem contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst!