<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Bewegingsonderwijs

Steeds vaker volgen leerlingen met een beperking het reguliere bewegingsonderwijs. Dit zorgt ervoor dat je als leerkracht steeds meer kennis moeten hebben over het passend maken van de lessen. Hoe kun je leerlingen met een beperking die moeite hebben met gymmen het beste bij de les betrekken? Hoe zorg je ervoor dat ook zij een leuke gymles hebben?

Voor wie?

Wij begeleiden (vak)leerkrachten in het primair en het voortgezet onderwijs die bewegingsonderwijs verzorgen aan leerlingen met een motorische beperking.  

Doel

Wij kijken vooral naar de mogelijkheden van de leerling met een beperking. We geven de leerkracht tips en handvatten voor een verantwoorde, veilige en passende gymles.

Opzet

Onze specialist bewegingsonderwijs ondersteunt de vakleerkracht bij zijn of haar lessen. Tijdens deze observaties kijken we naar de aard en mate van beperking en stellen we vast wat de leerling kan en mag. We adviseren over veiligheid, over de aanschaf van specifieke materialen en het eventueel aanpassen van de gymmethode.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl