<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen, autisme steunpunt

Hulpmiddelen

Soms maken wij het onderwijs passend door voor een leerling aangepast materiaal te adviseren. Dit kan gaan om een specifieke potloodgripper, andere schrijfschriften of voor de gymles een touwschotel. Maar het kan ook gaan om een speciale stoel of tafel, een (sport)rolstoel, een schrijfvervangend hulpmiddel of aanpassingen aan het gebouw. 

Wij zoeken naar de meest geschikt oplossing

Wij maken samen met u altijd een gegronde afweging wat voor deze specifieke leerling de meest geschikte oplossing is.

In geval van een officiële aanvraag bij UWV of gemeente ondersteunen wij ouders hierin met een schriftelijke motivatie.

Wanneer we eerst willen uitproberen of een bepaalde stoel of tafel het gewenste effect heeft, lenen we vanuit ons depot zo’n voorziening uit. Dit is ook mogelijk wanneer de aangevraagde voorziening lang op zich laat wachten, of wanneer om andere redenen de voorziening slechts tijdelijk nodig is. 

Het uitlenen van materiaal heeft altijd een tijdelijk karakter, het materiaal blijft eigendom van SSOE. De vergoeding en andere afspraken hierover, worden contractueel vastgelegd. 

Speciaal aangepast materiaal kan, tegen een vergoeding (uren en materiaalkosten), uiteraard gekocht worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl