<< Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Rolstoelclinic

Hoe geef je gymles aan een leerling die in een rolstoel zit? Hoe zorg je ervoor dat ook deze leerling mee kan doen aan de activiteiten van de groep? En hoe kun je vervolgens ervoor zorgen dat alle leerlingen actief meedoen aan de les?

Tijdens deze clinic reiken we voorbeelden aan van mogelijke aanpassingen en activiteiten.

Voor wie?

Docenten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die rolstoelafhankelijk zijn en zijn of haar medeleerlingen.

Doel

We laten deelnemers aan deze clinic op een speelse, sportieve manier ervaring opdoen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van rolstoelgebruik en bewegingsonderwijs. Deelnemers krijgen hierdoor meer inzicht in het belang van bewegingsonderwijs, in het bijzonder voor leerlingen in een rolstoel. De leerling in een rolstoel kan hierdoor rekenen op meer begrip en empathie van medeleerlingen en leerkrachten zijn beter in staat om in hun lessen te differentiëren. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl