<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Schrijven en fijne motoriek

Leerlingen die moeite hebben met fijne motoriek ontwijken vaak fijnmotorische activiteiten en oefenen zichzelf hier dus minder in. 

Voor wie?

Wij adviseren zowel leerkrachten in het primair als in het voortgezet onderwijs. Je krijgt  ondersteuning bij al je vragen en problemen op het gebied van schrijven en fijne motoriek.  

In groep 1 en 2 gaat het om kleutervaardigheden zoals knippen, scheuren, vouwen, plakken en kleuren. Vanaf  groep 3  staan vaak de schrijfproblemen op de voorgrond.  De leerling heeft bijvoorbeeld moeite met een soepele pengreep of automatiseert de schrijfbewegingen onvoldoende. Resultaat: Een slecht leesbaar handschrift.

Leerlingen in de midden- en bovenbouw en het voortgezet onderwijs kunnen moeite houden met het hanteren van ander gereedschap zoals een liniaal of passer.

Waaruit bestaat onze begeleiding?

We geven tips en oefeningen ter verbetering en op welk niveau de vaardigheid het best aangeboden kan worden in de klas.

In het voortgezet onderwijs  kunnen er vanwege problemen in het praktisch handelen vragen zijn over geschikte beroepssectoren. Ook hierbij adviseren wij graag bij wat mogelijke keuzes zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl