<< Wij zijn deskundig, denken mee en zijn echt betrokken >>
Lisan Cremers, externe dienstverlening

Sherborne samenspel

Inhoud

Sherborne Samenspel is een "doe"-methode, die we binnen het onderwijs kunnen inzetten om het ruimtelijk inzicht van kinderen te vergroten. Het kind doet op speelse wijze diverse leerervaringen op met zijn lijf. Het toenemende lichaamsbesef blijkt direct gevolgen te hebben voor de wijze waarop het kind zich beweegt. Ook brengt het een positieve verandering teweeg in het gedrag, de emoties en de manier waarop het kind relaties aangaat. 

Het kind krijgt door de Sherborne methode, die “lijfgericht” en non-verbaal is, de gelegenheid eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten.

De Sherborne bewegingspedagogiek is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw door de Engelse bewegingspedagoog Veronica Sherborne. Zij ontdekte dat als een kind geen of onvoldoende lichaamsbesef heeft, dit direct gevolgen heeft voor de wijze waarop het kind zich beweegt in de (letterlijke en figuurlijke) ruimte. Zonder een goed vertrekpunt - het zelfbewustzijn - kan een kind niets leren over de omringende wereld. Om zelfvertrouwen te ontwikkelen moet het zich niet alleen vertrouwd en op z'n gemak voelen in het eigen lichaam, het moet zich ook op z'n gemak (leren) voelen in de omgeving waarin het zich bevindt. Dit impliceert een bewustwording en aanvaarden van de ruimte om zich heen.

Bij Sherborne Samenspel gaat het nooit om prestaties; er is geen goed of fout, het gaat om contact, plezier en individuele groei.

Doelen waarbij Sherborne Samenspel ingezet kan worden zijn o.a.:

  • Het kind krijgt meer lichaamsbesef en breidt het bewegingsrepertoire uit
  • Het kind leert voelen met zijn/haar lichaam
  • Het kind leert zijn eigen kracht kennen en op een goede manier in te zetten
  • Het kind durft controle los te laten en kan meer ontspannen
  • Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen
  • Het kind leert op positieve wijze relaties aan te gaan
  • Het kind leert genieten en doet nieuwe, prettige ervaringen op

Mogelijkheden tot ondersteuning

Sherborne Samenspel kan worden ingezet bij leerlingen van elke leeftijd. SSOE biedt ondersteuning voor leerlingen van de basisschool (4- tot 12-jarigen). We bieden hiervoor de volgende mogelijkheden (op locatie):

  • Een workshop Sherborne Samenspel (2 uur) voor maximaal 10 leerkrachten/onderwijsassistenten van de onderbouw.
  • Een introductieles voor een klas van maximaal 30 leerlingen. Dit is een éénmalige les van ongeveer 45 minuten.
  • Een traject van 6 lessen van 45 minuten voor leerlingen die problemen ondervinden met lichaamsbesef, zelfvertrouwen in bewegen, ruimtelijke oriëntatie of dosering van kracht. Voor een trajectbegeleiding is het een voorwaarde om met een kleine groep aan de slag te gaan, maximaal 6 kinderen.

Locatie

De lessen worden op locatie in een gymzaal gegeven, dat kan ook een kleutergymzaal zijn. We starten de les met een oefening van het lichaamsbesef. Het vervolg is gericht op de hulpvraag van de leerling. Afsluiten bestaat uit een kort nagesprek met de leerlingen, gericht op evaluatie van de opdrachten en uitvoering.

Kosten

Offerte op aanvraag.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het digitaal loket.