<< Samen met onderwijspartners het pad van de leerling bewandelen >>
Agnes van Doesburg, externe dienstverlening

Webinar Schrijven: waarom leren we nog schrijven?

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met vlot leesbaar schrijven. Ondanks de schrijflessen volgens een schrijfmethode, is het schrijfwerk vaak onregelmatig, chaotisch en onoverzichtelijk. Hoe komt dit? En is het erg? Stappen we toch niet allemaal over op typen en digitaal werken? Zo eenvoudig ligt het niet.

In dit webinar willen we jullie bewust maken van het belang van schrijven, van de zin en onzin van schrijflessen en schrijfmethodes. Wat vraagt het leren schrijven eigenlijk van een kind? Wat heeft een leerling nodig om tot goed leesbaar schrijven te komen? En hoe kun je dat als school bieden, in onderbouw, middenbouw én bovenbouw?

Wetenschappelijke inzichten en theoretische achtergronden worden besproken en tegen het licht gehouden van het huidige schrijfonderwijs. Dit wordt afgewisseld met filmpjes waarin kinderen aan het woord komen, ervaringsopdrachten en met uitwisseling van meningen en ervaringen in groepjes. Er worden tips gegeven die direct in de klas kunnen worden toegepast. En vooral ook stof tot nadenken voor het schoolteam.

Het webinar wordt gegeven door Maria van Doormaal en Marga Sillekens of Agnes van Doesburg, medewerkers van de Externdienstverlening van SSOE.

Op locatie

We kunnen dit webinar als workshop op locatie geven. Een workshop duurt ongeveer 2 uur. We kunnen samen kijken wat de wensen zijn en hiervoor een offerte maken.

Als je interesse hebt voor dit webinar op een congres, studiedag of ouderavond, kunt u contact met ons opnemen. Via de mail, info@externedienstverlening.nl, of telefonisch, 0882140100.