<< Wij zijn deskundig, denken mee en zijn echt betrokken >>
Lisan Cremers, externe dienstverlening

Zintuiglijke prikkelverwerking

Sommige leerlingen missen het vermogen om efficiënt te kunnen reageren op prikkels uit de omgeving. Deze kinderen lopen vaak tegen veel obstakels op. Problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking worden vaak onvoldoende herkend en begrepen terwijl het kind er behoorlijk last van kan hebben in het dagelijks functioneren. De manier waarop prikkels worden verwerkt, bepaalt ook hoe een leerling zich gedraagt in de klas. De ene leerling is bijvoorbeeld erg beweeglijk, de ander is opvallend snel afgeleid en weer een ander stopt van alles in de mond. 

Voor wie?

Wij adviseren zowel leerkrachten in het primair als in het voortgezet onderwijs die te maken hebben met leerlingen die problemen ondervinden met deze zintuiglijke prikkelverwerking.

Waaruit bestaat onze begeleiding?

Naast een observatie in de klas kan er een sensorisch profiel geschetst worden en uitgelegd worden waarom het kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Tevens wordt aangegeven wat het kind wel en juist niet nodig heeft aan prikkels.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl