<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen, autisme steunpunt

Scan Passend Onderwijs 'Zorg voor ondersteuning'

Met de scan ‘Zorg voor Ondersteuning’ brengen we overzichtelijk in kaart in hoeverre het beleid en handelen van een school zijn afgestemd op het bieden van passend onderwijs. U krijgt op deze manier duidelijk in beeld welke ondersteuning en professionalisering (nog) gewenst is en op welke punten eventueel actie moet worden ondernomen. 

Doel

  • Na afname van de scan weet de school in welke mate het handelen afgestemd is op het geven van passend onderwijs.
  • De school heeft een overzicht van actiepunten inclusief de prioritering.
  • De school heeft in beeld welke ondersteuning en professionalisering ze (nog) nodig heeft.
  • De school kan na afname van de scan het schoolondersteuningsprofiel aanscherpen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Inhoud

We werken met een scan, een uitgebreide lijst met items, waarmee we in kaart brengen wat er op school gebeurt voor leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte.

Er zijn 2 bijeenkomsten: 

Tijdens de eerste bijeenkomst, waarbij twee professionals van SSOE aanwezig zijn, wordt het doel en de werkwijze van de scan uitgelegd en wordt de scan ingevuld door leden van het management en het zorgteam van een school. De professionals van SSOE leiden dit proces en leggen het vast. Zij zorgen ervoor dat er vervolg-, verdiepings- en specificerende vragen worden gesteld gedurende het overleg. Het overleg tussen alle aanwezigen is tijdens deze eerste bijeenkomst een grote meerwaarde voor het uiteindelijke resultaat.

Samen kijken we op verschillende niveaus naar passend onderwijs op de school:

  • management
  • organisatie
  • medewerkers
  • leerlingen
  • ouders

Per item wordt aangegeven of de betreffende zorg op school aanwezig, afwezig of in ontwikkeling is. Vervolgens kiest het managementteam aan welke items ze gaan werken en welke prioriteit die items hebben.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de, door SSOE gemaakte, analyse van de scan met de school besproken. Deze analyse geeft mede richting aan het vervolgplan waarin de school haar behoefte aan verbetering en professionalisering beschrijft.

Doelgroep

Leden van het management en zorgteams van een (onderwijs-)instelling, scholen of samenwerkingsverbanden (so, po, vo, vso, mbo).

Bij de bijeenkomsten zijn bij voorkeur de volgende mensen aanwezig: directie, intern begeleider of zorgcoördinator en twee medewerkers van SSOE. Het management kan ook andere disciplines uitnodigen om deel te nemen.

Tijdsduur

2 dagdelen (van 3,5 uur en 2 uur) op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Materiaal

Informatiemapje en de scan.

Kosten

Op offertebasis.

De scan is niet los verkrijgbaar, maar wordt altijd aangeboden in combinatie met twee bijeenkomsten.

Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.