<< Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Hoogbegaafd en gelukkig!

Voor wie?

De begeleiding ‘hoogbegaafd & gelukkig’ is voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen op school omdat ze zich bijvoorbeeld ‘anders’ voelen, eenzaam voelen, onderpresteren, moeilijk kunnen samenwerken of afstemmen etc. De begeleiding is voor leerlingen vanaf 7 jaar tot en met onderbouw VO.

In de begeleiding kunnen de volgende items behandeld worden: faalangst, mindset, executieve functies, psycho-educatie, hooggevoeligheid en/of samenwerking.

De begeleiding kan ook preventief worden ingezet voor leerlingen die meer willen weten over het hoogbegaafd zijn en hun talenten en/of valkuilen.

Doel

De leerling krijgt meer regie over zijn leven door zichzelf beter te begrijpen en door vaardigheden te ontwikkelen om in moeilijke situaties te kunnen handelen.

Opzet

In de begeleiding staat centraal:

  • psycho-educatie (wat is nu precies HB? Wat betekent HB zijn voor mij? Welke voordelen/nadelen zijn er voor mij? etc);
  • het leren kijken naar jezelf en de ander;
  • herkennen en erkennen van persoonlijke gevoelens en gedachten;
  • het leren ombuigen van negatieve gedachten;
  • leren omgaan met stress en spanning;
  • vergroten en ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen;
  • het oefenen van vaardigheden binnen verschillende situaties.

Cursusinformatie

De begeleiding ‘hoogbegaafd & gelukkig’ wordt op maat gemaakt. Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we de duur van het begeleidingstraject. De begeleiding kan zowel individueel als in kleine groepjes worden gegeven. In de begeleiding staan coachgesprekken, rollenspellen en spelmateriaal centraal.