<< Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Veel voorkomende ziektebeelden

Hoe zorgen we ervoor dat ook de leerling met een motorische beperking, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke handicap, ziekteproces, ongeval of een vertraagde ontwikkeling, zich optimaal ontwikkelt en zelfredzaam wordt?

Wij ondersteunen leerlingen die problemen hebben met fijne motoriek en/of grove motoriek en hiervan problemen ondervinden in hun dagelijkse activiteiten. Samen met reguliere scholen realiseren wij continuïteit in de educatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren die door een ziekte of beperking zijn aangewezen op ‘onderwijs op maat.’

Voorbeelden van ziektebeelden zijn:

Op de website van BOSK kunt u ook veel informatie vinden over kinderen en fysieke beperkingen. Dit is een organisatie van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke beperking. 

Voor wie?

 • Primair Onderwijs (PO) / Speciaal Basisonderwijs (SBO) leerkrachten, intern begeleiders (IB’ers) remedial teachers (RT’ers) 
 • Voortgezet Onderwijs (VO) / Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO): leerkrachten, mentoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): leerkrachten, mentoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders

Wat bieden wij?

 • Teamvoorlichting
  Wat houdt het ziektebeeld in? / Wat zijn de mogelijkheden, beperkingen en toekomstverwachting? / Wat zijn gevolgen voor leerling en organisatie? / Wat zijn gevolgen voor de zelfredzaamheid? /  Hoe te handelen als leraar of team? 
 • Klassenvoorlichting
  Voorlichting aan de klas, samen met de leerling en leraar /  belevingscircuit
 • Onderzoek, consultatie,  advies en ondersteuning door:
  - ambulant begeleider: observatie(s), verhelderen hulpvragen, informatie  en handelingsgerichte adviezen voor de leraar
  - specialist bewegingsonderwijs, ergotherapeut, logopedist, SOVA-trainer: screenings, in kaart brengen van de problematiek, handelingsgerichte adviezen voor in de klas, advisering aanpassingen (materiaal en meubilair) 

Wilt u meer informatie?

Bel ons voor meer informatie via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl