<< Samen met onderwijspartners het pad van de leerling bewandelen >>
Agnes van Doesburg, externe dienstverlening

Over Externe Dienstverlening

Wij weten als geen ander hoe om te gaan met kinderen en jongeren met een beperking. Wij maken ons sterk voor hen en willen samen met u deze leerlingen de kans en de mogelijkheid geven om zich in een reguliere omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wat kunnen we voor u betekenen?
  • Begeleiding van leerlingen bij de overgang naar een nieuwe fase. Dit kan gaan om de instroom naar onderwijs, de overstap naar een nieuwe school of de overgang van school naar dagbesteding of (passende) arbeid.
  • Advies aan directies en besturen van scholen over vormgeving en uitvoering van passend onderwijs binnen school, organisatie of samenwerkingsverband.
  • Workshops, trainingen, presentaties (op maat) op het gebied van leermoeilijkheden, gedragsproblemen, motoriek en communicatie.
Wat onderscheidt ons van andere specialisten?

We kunnen met recht zeggen dat we de kinderen ‘kennen’. Wij weten welke problematieken er spelen en hoe deze leerlingen het beste geholpen kunnen worden.

Wat kunt u van ons verwachten?
  • Wij houden rekening met uw grenzen en mogelijkheden
  • Flexibiliteit en snelle dienstverlening
  • Maatwerk en praktische adviezen
  • Duidelijkheid: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Hoe gaan wij om met uw privacy of de privacy van uw kind?

Waarom worden er gegevens van mijn kind vastgelegd?

Volgens de wet moeten wij persoonlijke gegevens en leerprestaties van uw kind vastleggen. De contactgegevens van ouders/verzorgers gebruiken wij om met u in contact te blijven. Daar waar het nodig is voor de gezondheid van uw kind leggen we ook medische gegevens vast, bijvoorbeeld als uw kind medicijnen gebruikt. Voor foto’s en films vragen wij altijd toestemming aan u. Bij kinderen ouder dan 16 jaar vragen we ook om hun toestemming.

Klik hier om de volledige regeling over privacy te lezen. Hier kunt u een aantal veel gestelde vragen rondom uw privacy lezen en onze volledige privacystatement downloaden.